Privacyverklaring

Privacyverklaring 2018

Balletschool Blanche respecteert de privacy van haar leerlingen en gaat zorgvuldig om met de gegevens van de gebruikers van de website. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd volgens de Wet bescherming persoonsgegevens.

Voor aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

De aan u beschikbaar gestelde privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens: Balletschool Blanche, gevestigd te Schoonoord 30, 6931 BT Westervoort, KvK-nummer 09134878

De verwerking van persoonsgegevens

 1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Balletschool Blanche. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon
 2. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens bij inschrijving:
 • Naam
 • Adresgegevens
 • E-mail
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Naam ouders/verzorgers (bij inschrijving leden onder de 18 jaar)
 • Schoolgegevens (naam van de school en klas)
 1. We verzamelen uw persoonsgegeven niet zomaar, uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:
 • Onze ledenadministratie
 • Het doen van mededelingen per e-mail/nieuwsbrief
 1. Leerlingen (en ouders van leerlingen onder 18 jaar) hebben ten alle tijden het recht op inzage van en het wissen van hun persoonsgegevens. Daarnaast kunnen wijzigingen in persoonsgegevens ten alle tijden worden doorgegeven, u kunt zich richten tot Jacqueline Parmentier door een e-mail te sturen naar: mail@balletschoolblanche.nl 
 2. Uw gegevens worden nooit zonder toestemming overgedragen aan partners van Balletschool Blanche voor commerciële doeleinden. Zie punt 8 voor uitzonderingen en specifieke situaties.
 3. De bewaartermijn van uw persoonsgegevens is 7 jaar. De ledenadministratie is onderdeel van de algehele administratie van Balletschool Blanche. Wij zijn verplicht deze voor de belastingdienst minimaal 7 jaar te bewaren.
 4. Balletschool Blanche maakt gebruik van een website en sociale media. Door ondertekening van het inschrijfformulier (bij leden onder de 18 jaar dient een ouder/verzorger te ondertekenen) gaat u akkoord met het maken van beeldopnames tijdens lessen en andere activiteiten van Balletschool Blanche. Tevens gaat u akkoord met het gebruik van beeldmateriaal op website en sociale media. U bent vrij aan te geven dat beeldmateriaal van u of uw kind niet mag worden gebruikt door Balletschool Blanche op website of sociale media. Gelieve een e-mail te sturen naar mail@balletschoolblanche.nl

Wij respecteren uw wensen. Zie punt 8 voor uitzonderingen en specifieke situaties.

 1. Balletschool Blanche heeft uiterste zorg besteed aan het beeldmateriaal op haar website. Mocht er door omstandigheden een foto op staan waartegen u vanwege portretrechten bezwaar heeft, mail dan naar mail@balletschoolblanche.nl.
 2. Tijdens de lessen en andere activiteiten van Balletschool Blanche zijn er een aantal uitzonderingen en specifieke situaties.
 • Balletschool Blanche werkt met stagiaires van ArtEZ bachelor Docent Dans. Studenten worden zowel door Balletschool Blanche begeleid als door een begeleider vanuit ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten. Tijdens een stage kan het voorkomen dat een stage-les gefilmd wordt voor onderwijsdoeleinden. Deze beelden worden slechts bekeken door Balletschool Blanche, de desbetreffende stagiair en zijn/haar stagebegeleider. Door ondertekening van het inschrijfformulier ga je akkoord met filmen voor onderwijsdoeleinden.
 • Balletschool Blanche zal in 2019 weer een grote voorstelling organiseren. Tijdens deze voorstelling wordt beeldmateriaal gemaakt door een professionele foto- en videograaf. Deze opnames worden vrij verkocht. Door deelname aan de voorstelling ga je akkoord met opname en verkoop van beeldmateriaal van de voorstelling. Tevens geef je hiermee toestemming aan de foto- en videograaf plus aan Balletschool Blanche om het beeldmateriaal te gebruiken op website en sociale media.
 • Een deel van onze groepen maakt gebruik van een whatsapp-groep waarin informatie en beeldmateriaal uit de les gedeeld wordt. Door ondertekening van het inschrijfformulier ga je akkoord met het delen (binnen de groep) van je telefoonnummer en opgenomen beeldmateriaal. Dit materiaal is bedoeld voor persoonlijk gebruik en dient niet openbaar te worden gemaakt door de deelnemers, verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de deelnemers zelf.

Voor verzoeken, vragen of informatie kunt u zich richten tot: Jacqueline Parmentier, mail@balletschoolblanche.nl

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 7 augustus 2018 tot nader order.

 

 

© 2024 Balletschool Blanche