Algemene Voorwaarden

 1. Door ondertekening van het inschrijfformulier geeft u aan dat u de algemene voorwaarden en de privacyverklaring heeft gelezen en hiermee akkoord gaat. U dient zich voor ieder dansseizoen opnieuw in te schrijven. Na inschrijving ontvangt u een definitieve bevestiging van plaatsing met een betalingsoverzicht.
 2. Door ondertekening van het inschrijfformulier verbindt u zich voor een heel dansseizoen, van september t/m juni (35 lessen). Bij tussentijds opzeggen is restitutie van het lesgeld niet mogelijk. Balletschool Blanche maakt een uitzondering bij langdurige ziekte, zwangerschap of verhuizing, en het overleggen van een verklaring waaruit dit blijkt. In dit geval geldt een opzegtermijn van 1 maand.
 3. Het cursusjaar bestaat uit 35 lessen en loopt van september tot en met juni. De vakantiedata worden bij aanvang van het seizoen meegedeeld in een nieuwsbrief, op onze website en tijdens de lessen. Deze data worden waar mogelijk gesynchroniseerd met die van de scholen.
 4. Bij tussentijdse aanvang van de lessen berekenen wij het aantal lessen dat de leerling dit seizoen nog kan volgen plus het inschrijfgeld. Bij inschrijving ná 1 februari van het lopende cursusjaar kan slechts in één termijn worden betaald.
 5. Het verschuldigde lesgeld dient vóór genoemde data te zijn bijgeschreven. U dient hier zelf aan te denken, wij versturen dus geen rekening. Bij het overschrijden van genoemde data wordt een eerste herinnering gestuurd. Wordt hier geen gehoor aan gegeven, dan versturen wij een aanmaning. Hiervoor berekenen wij € 10,00 aan kosten.
 6. Blessures, medische klachten en allergieën dienen op het inschrijfformulier of voorafgaand aan de les kenbaar gemaakt te worden.
 7. In uw eigen belang en in het belang van de docenten en medeleerlingen wordt u erop gewezen indien enigszins mogelijk uw lessen iedere week te volgen. Wanneer u verhinderd bent, graag vooraf een bericht via e-mail of de appgroep. Het verzuimen van lessen, ongeacht de reden, ontheft u niet van de verplichting van betaling. Tijdig afgezegde lessen kunnen alleen in overleg met de docent worden ingehaald. Bij langdurige afwezigheid door b.v. ziekte of blessure zal alleen bij melding van te voren het lesgeld na twee weken tijdelijk worden stopgezet.
 8. Tijdens de lessen worden, buiten de leerlingen, geen onbevoegden toegelaten.
 9. Kledingvoorschriften: Tijdens de lessen is uniforme danskleding en -schoeisel verplicht. Dit kunt u ook via de balletschool aanschaffen. Het dragen van sieraden en horloges is, mede in verband met verlies, schade en veiligheid, tijdens de lessen niet toegestaan. Lang haar dient te worden opgestoken en er mogen geen buitenschoenen worden gedragen in de dansstudio.
 10. De school stelt zich niet aansprakelijk voor enig lichamelijk letsel, schade aan of vermissing van eigendommen, ondervonden tijdens lessen, repetities of te geven voorstellingen, en evenmin voor die welke ondervonden op heen- en of terugweg.
 11. Adres-, telefoon- en e-mailwijzigingen dienen z.s.m. schriftelijk (per e-mail) aan de administratie te worden doorgegeven.
 12. Voor de goede orde is het vereist voor aanvang van de lessen tijdig aanwezig te zijn. Wij ontvangen graag een bericht (via mail of Whatsapp) bij afwezigheid.
 13. In geval van ziekte of verhindering van de docent wordt gepaste vervanging geregeld. Indien dit echt niet mogelijk is komt de les te vervallen. Bij meer dan een gemiste lessen het lopende seizoen wordt gezocht naar een inhaalmogelijkheid. 
 14. U geeft door ondertekening van het inschrijfformulier toestemming aan Balletschool Blanche om beeldmateriaal uit de lessen en andere activiteiten te gebruiken ter promotie op sociale media en de website. Wilt u niet dat u of uw dochter/zoon in beeld wordt gebracht dan kunt u dit kenbaar maken per e-mail of op het inschrijfformulier.
 15. Het is niet toegestaan om zonder toestemming het lesmateriaal van de docenten en choreografen te gebruiken voor optredens elders of met anderen via internet (sociale media en WhatsApp) te delen. Er mag, zonder toestemming, geen beeld/filmmateriaal waar ook anderen op staan geplaatst worden op sociale media en youtube.
 16. Voor informatie, vragen en het passen en bestellen van danskleding/ schoeisel kunt u alleen terecht op afspraak. Wij zijn telefonisch NIET bereikbaar, alleen per e-mail of Whatsapp.
© 2024 Balletschool Blanche